Как да не разпиляваме времето си

съвети за етикетВремето не е притежание на никого и едва ли има човек, който би се похвалил, че то му стига за всичко – било в ежедневието му или в реализацитята на житейския му план.  А и дори и да има такъв случай, от нечия друга гледна точка това би било известна доза самохвалство.

Трудно би било да се дават „рецепти” на всекиго за по-добро организиране на времето – лично и обществено значимо, защото всеки има различна представа за ценното и важното в живота – не само в своя личен живот, но и в живота  на своята общност.

Проблемите с планирането на времето често са свързани с темперамента и настроенията на човека, неговите конкретни за момента и по-общи цели, зависимостта му от заобикалящите го предвидими и непредвидими обстоятелства и много други причини.

Известно е, че всеки преуспял има своите съвети за успех. Затова, в стремежа си да не разпилявате времето си в излишния лутания, ще ви е от полза, ако следвате няколко съвета, чиято ефективност се е доказала в днешно време при много хора, съумели да постигнат успехи в кариерата си и в личния си живот.

Може да използвайте календар с органайзер

Тези пособия биха ви подпомогнали да подредите планувани от вас лични и/или обществено значими  предстоящи събития в живота ви, без опасност да ги пропуснете.  Това ще съдейства да сте по-организирани в подготовката на събитията и да не губите ценно време в последния момент.

Трябва да се има прадвид, че  се изискват допълнителни усилия и предвиждания, които не винаги се вместват в реално осъществимите граници. И все пак графичното представяне на важна информация предполага създаването на по-ясна представа за това, какво имате да правите в краткосрочен и по-дългосрочен план. По този начин ще имате за известно време успокоението, че контролирате  случващото се в живота ви.

Опитайте се да степенувате по важност приоритетите си, когато имате повече задължения в един и същи ден/седмица/месец

Може би е най-трудно постижимото изискване, но си струва усилието, ако човек е разбрал какво е най-важно за него самия и след това за другите около него – без това да звучи егоистично. Посоченото е възможно, когато е предварително оповестено или декларирано и сте постигнали съгласие в тази насока.

Създаването на по-добър микроклимат във взаимоотношенията между хората би трябвало да позволи по-успешното съсредоточаване на усилията на всекиго в избраната насока на развитие.

Може да си направите приблизителен план за деня

Опитайте се да намерите равновесието между времето за работа и времето за отмора. Ако работният ден е по-дълъг от обикновено, помислете върху това, какво би ви съдействало да се почувствате отпочинали през конкретния ден: гледане на телевизия, слушане на музика, четене на книга, разходка до градския парк.

Добре е да предвидите допълнително време за извършването на предстоящите задачи

При наличието на такава възможност вероятността да допуснете  закъснения в сроковете за изпълнение на поето задължение е по-малка и в резултат на това не бихте изпитвали излишни притеснения.

Времето е ценно за всекиго. Като ценим и времето на другите, с които работим съвместно, не би се налагало да преподреждаме отново и отново несвършени дела. Научете се да отказвате, когато сте претоварени с много задължения.

Бихте могли да съчетаете извършването на две или повече последователни стъпки в плана си за деня

Това е възможно при наличие на  склонност към комбинативност. Но това не означава да си поставяте невъзможни цели в ежедневието и да занемарявате изпълнението на задачите, свързани с осъществяването им, в стремежа си да успеете на всяка цена.

Занемаряването се отразява върху качеството на резултатите ви, а от това зависи все пак и усещането ви за удовлетворение от постигнатото.

От умението да не разпиляваме времето си в крайна сметка зависи най-важното – как да бъдем успешни в нашия личен живот и професионална реализация.