Писмената комуникация в бизнеса

Писмената комуникация в бизнеса

Независимо от вида на бизнес посланието, чрез  писмената бизнес комуникация са осъществими много бизнес начинания и цели, ако се използва подходящ подход и комуникационни умения. И пр

Прочети повече >>

писмена комуникация

Какво трябва да знаем за писмената комуникация

Писмените комуникации, които са вид непряко общуване,  се делят на междуличностностни и организационни комуникации. Хората и организациите, в които те участват, достигат целите си чрез

Прочети повече >>

Компютърна презентация

Компютърна презентация

Напоследък все повече се налага използването на нагледни материали при представянето на нови технически разработки, научни доклади, стоки и други публични прояви. Презентацията, коет

Прочети повече >>

Етикет на бизнес комуникациите

Етикет на бизнес комуникациите

Народната мъдрост „Малките камъчета преобръщат колата” е напълно приложима, когато говорим за условностите в  етикета на бизнес отношенията. Макар и да притежавате сериозни конкурен

Прочети повече >>

Етикет за  запознанства на приеми и бизнес срещи

Етикет за запознанства на приеми и бизнес срещи

Участието в приеми и бизнес срещи е изключителна възможност за потенциални бъдещи контакти на вашата организация или компания, като запознаването и представянето могат да проправят пъ

Прочети повече >>

Стил, етикет и протокол

В този раздел ще откриете много полезни статии и ресурси на тема „Социален протокол и етикет“, „Бизнес етика и поведение в обществото“, „Държавен протокол и церемониал“ и "Дипломатически протокол".

Прочети повече >>

Презентационни умения

Изкуството да презентираме! Ценни съвети за презентационни умения и представяне. Как да създадем вдъхновяващи и запомнящи се презентации. Как да задържим вниманието и интереса на аудиторията!

Прочети повече >>

Дрескод и имиджмейкинг

Съвети за безупречен стил на обличане. Как да впечатляваме и печелим доверието на първа среща, благодарение на външния си вид. Поведение в различна обществена среда и създаване на цялостен имидж.

Прочети повече >>

Комуникационни умения

Комуникирайте с лекота! В този раздел ще намерите полезна информация за вербалната и невербална комуникация, поза, жестове и публична реч. Как да създаваме добро впечатление по време на бизнес срещи!

Прочети повече >>

Етикет.бг – вашият съветник за поведение в обществото

Случвало ли Ви се е да попаднете в неловка ситуация при запознанство с нов бизнес партньор, при размяна на визитки или по време на официална вечеря?

Случвало ли Ви се е да срещнете трудности в комуникацията?

Случвало ли Ви се е да не знаете как да реагирате в дадена ситуация?

Ако отговорът на поне един от тези въпроси е „Да“, то Етикет.бг е точният сайт, на който ще откриете полезна информация за допустимите норми в социалното общуване.

Етикетът представлява правилата, които човек трябва да спазва, за да се чувства добре в обществото и да кара хората около себе си също да се чувстват добре. Етикет.бг е сайт, специализиран в тази област, чиято мисия е да направи общуването приятно и най-вече ползотворно.


За кого е полезен сайтът?

Етикет.бг събира на едно място ценна информация за табутата и нормите на поведение. Той е изключително полезен както за хора, занимаващи се с бизнес, така и за всеки обикновен човек, тъй като в ежедневието непрекъснато се налага да общуваме с най-различни събеседници – колеги, шефове, клиенти, бизнес партньори, познати, приятели и т.н. За да не се затруднява комуникацията и за да се избягват недоразумения, човек трябва да е добре запознат с общоприетите, неписани правила на поведение, които са специфични за всяка отделна ситуация. Тези познания са необходимо условие за спазването на етикета и протокола.


Бизнес етикет и протокол

Категорията Бизнес етикет и протокол предлага изобилие от съвети как да създадете добро първо впечатление при запознанство, как да подадете и вземете визитни картички, как да се ръкувате с чужденци. Бизнес етикетът е изключително важен и неговото неспазване може да доведе до провал на бизнес преговорите и до сериозни финансови загуби. Освен това общоприетото поведение в дадена страна може да бъде неприемливо в друга и обратното. Целта на сайта е да Ви предлага актуална информация за бизнес етикета и протокола и да допринася за просперитета и благосъстоянието Ви. Тук ще откриете съвети за поведение на интервю за работа, на работното място и т. н.


Стил, етикет и протокол

В тази категория имате възможността да се запознаете до най-малък детайл с протокола, който трябва да следвате, когато сте на масата. И тъй като вероятно мнозина от Вас свързват строгите норми на поведение предимно с официална или бизнес среда, тук ще откриете интересни факти относно етикета, който трябва да се спазва във фитнеса например.


Комуникационни умения

Комуникационните умения са изключително важни за успеха на човек, независимо от сферата, в която работи. Етикет.бг предлага изчерпателна информация за етикета и протокола, които трябва да се спазват при различните видове комуникация: по имейл, по телефон, в социалните мрежи, лице в лице.


Презентационни умения

Успехът на един презентатор също зависи от това доколко той е спазил етикета за създаване на презентация и представянето й пред аудитория. Безспорно тези презентационни умения у някои хора са по-добре развити, но природният талант не е задължителен за успех – ако човек положи усилия, с течение на времето ще успее да изгради отлични презентационни умения. Често, когато хората нямат опит и когато им се налага да се изправят пред публика, те осъзнават, че не са добре подготвени, едва когато вече е твърде късно. Сайтът предлага важни стъпки при подготовката и представянето на презентацията, които ще Ви помогнат да избегнете неловките ситуации. Освен това тук ще откриете съвети как да привлечете и задържите вниманието на слушателите, което е изключително важна част от презентационните умения като цяло.

Сайтът Етикет.бг има за цел е да бъде максимално полезен за читателите, като им предоставя информация по важни и интересни за тях теми от всички области на етикета и протокола: бизнес етикет, етикет при различните видове комуникация, при общуване на различни места и т. н.


Място за реклама: