Как да се ръкостискаме с чужденци – кратък съветКазват, че първото впечатление е най-важно. Вероятно затова при запознанство обръщаме внимание как изглежда човекът срещу нас и какво говори. Често обаче не отчитаме сигналите, които изпраща нашият събеседник чрез жестовете си, а те биха ни дали изключително ценна информация за него.

В бизнес и социалните отношения ръкостискането играе много важна роля. Според начина на докосване на ръцете може много да се каже за характера, поведението и отношението на човека с който се ръкувате.
Ръкостискането е повече от форма на поздрав, то е акт, внушаващ сила, увереност и професионализъм. Незнанието как да се ръкуваме правилно може да създаде неприятни впечатления. Особено трябва да внимавате при ръкостискане с хора от други нации и държави, защото за всяка една има специфичен етикет и протокол при запознанства и срещи.

САЩ  – Крепко, солидно ръкуване, с две-три ръкостискания
Германия  – Крепко ръкуване – с едно ръкостискане
Франция  – Леко ръкуване и бързо разтърсване
Япония – Слабо ръкостискане
Австралия – Силно ръкостискане
Латинска Америка – Леко до умерено хващане, на няколко пъти
Средния изток – Внимателно и слабо хващане, леко разтърсване при поздрава
Азия Деликатно – ръкуване и кратко разтърсване
Швеция – Здраво хващане, като гледате другия в очите
Белгия – Бързо леко ръкостискане
Русия – Крепко ръкостискане

Всяко ръкуване говори много за хората, затова е добре преди да се срещате с чужденция да сте добре запознати с културните обичаи и традиции на съответната страна.