Презентационните умения и връзката им с етикетаПрезентационните умения и връзката им с етикета

Както вече сме казвали, етикетът не цели налагане на строги правила в социалното общуване, нито да слага рамки или да ограничава по някакъв начин социалните и бизнес контакти. Не, етикетът цели, чрез изучаване на човешкото поведение да постигне комфорт, спокойствие и доверие в общуването, като разглежда човешките взаимоотношения и изпъква детайлите, които правят тези взаимоотношения по-топли и плодотворни.

Може би вече се питате какво общо имат презентационните умения с етикета? Отговорът е много прост. Способите за постигане на добра презентация или презентационните умения, са нищо повече от етикет, правила, плюс креативност, които да ни помогнат да изградим по-силна връзка с аудиторията, така че идеята ни да бъде по-лесно възприета от по-голяма маса хора.

Представете си, че изнасяте презентация на хилядна публика. Всеки един индивид от групата има собствени предпочитания и начин на мислене, възприема информацията по различен начин и от тук следва, че трябва към всеки да се подходи индивидуално. Сами разбирате, че това е невъзможно, защото времето което ще бъде изразходено ще е огромно и ефективността от презентацията ще бъде отрицателна.

Точно тук се намесват и етикетните норми, които се опитват да открият какви форми на поведение (говор, мимики, жестове, способи) влияят положително на най-голям процент хора и ги предлагат като методи за комуникация, постигащи най-добър процентов резултат.

Разбира се, една теория е гола теория без примери. “Приложението” на моята теза ще се състои в набор от презентационни умения, с които ще искам да постигна двустранен ефект. От една страна, да ви посочим един добър презентационен модел, части от който може да чувате за пръв път, а други просто да си припомните. Другият аспект е да потърсите сами взаимовръзката между етикета и презентационните умения, и каква степен на корелация има между двете.

Презентационни умения:
Как да започнем?

Колко често ви се е случвало да започнете книга, филм, статия, разговор, песен и какво ли още не, и още в началото да изгубите интерес? Просто даденият материал няма нужните предпоставки, с които да ви задържи вниманието. Възможно е в развитието на материала да се съдържа изключително полезна, забавна или иначе казано “грабваща” информация, но вие няма да стигнете до нея, защото сте били отказани в началото, и това е нещо нормално.

Е, какви норми е желателно да спазваме, за да можем да “грабнем” публиката още в началото? Въведението ви е основата на цялата презентация, то представя в общ план с каква информация ще запознаете публиката, защо тя е важна и какъв ефект може да има тя върху живота на всеки един конкретен индивид. Ако въведението ви добро, то ще създаде чувство на желание за повече информация по темата, което ще съпровожда публиката ви през цялата презентация, и в най-добрият случай, доста след нея.

Базовите способи

Има три базови способа, които да постигнат една чудесна основа за цялата ви презентация, което абсолютно не значи, че тези способи са изключително за началото на презентацията. Те са отличен помощник за развитието на цялата презентация.

Единият е да разкажете някаква увлекателна история, която е идейно свързана с презентацията ви. Можете да разкажете чужда история, измислена история или вашата лична, като разбира се личната история има най-силен ефект. Личното и “интимно” разкриване на личния ви живот и чувствата ви ще създаде много силна връзка с публиката, тя ще е по-склонна да ви се довери и да ви изслуша, тъй като вече познава част от вас и е много вероятно да иска да ви опознае повече.

Вторият способ е смехът. Когато човек се смее, тялото му отделя ендорфини, хормона на щастието. Разсмивайки хората, вие ги правите по-щастливи и е напълно логично, че те искат още от това щастие и ще са предразположени към вашите идеи, намирайки във ваше лице източник на щастие и позитивност. Освен това смехът е чудесен начин за разчупване на една тежка презентация и е добра почивка за мозъка, оставяйки време на представената от вас информация да се възприеме напълно от мозъка.

И разбира се, контакта с публиката. Тук ефекта също е многостранен. Подтиквайки публиката да участва във вашата презентация, задавайки й риторични въпроси, на които тя да отговаря чрез думи или сигнали като вдигане на ръка, тя става участник в разговора, а не външен наблюдател и е по-съпричастна към идеите ви. Чрез периодичното съгласие на публиката с Вас, вие подсилвате многократно ефекта върху всеки един индивид. От друга страна, подтиквайки публиката да се съгласява с Вас, вие унифицирате публиката като група, и себе си като водача на тази група. Няма две мнения по въпроса, че е по-лесно да се води група хора, отколкото голям брой от индивиди по отделно. Когато съберете група, откликваща на вашите идеи, много по-лесно е всички хора, които имат съмнения и нотки недоверие, също да се присъединят към вашата група. По-логично е да се съгласиш с мнозинство, отколкото с единична личност.

Към контакта с публиката спада още и визуалният контакт, който ще разискваме подробно в други теми.

Като в заключение можем да заявим, че опознаването на идеята за етикета в общуването, може да ви помогне сами да стигнете до добри идеи. Опознали фундаменталната идея на плодотворното общуване, може да развиете знанията си и вашите комуникационно умения, така че те да бъдат максимално плодотворни и полезни по вашия път на социален, бизнес и личен прогрес.