11 от основни правила при бизнес среща

Много често се налага организирането на бизнес срещи между настоящи и бъдещи парньори, клиенти и цели организации. При тези срещи е важно да се придържаме към някои от основните постулати на бизнес етикета. Така се създава уважение между участниците в срещата и влияе за по-доброто й протичане.

 

Ето и няколко съвета за етикета по време на бизнес срещи:
 1. Когато ви поканят на бизнес среща, реагирайте навреме и дайте бърз отговор
 2. Бъдете точни
 3. Бъдете подготвени с писалка, листа за записки и каквото ще ви е необходимо за срещата
 4. Изключете мобилния си телефон. Ако очаквате важно обаждане, включете го на вибрация и се извинете, ако ви се обадят по време на срещата
 5. Като цяло, обаче, се старайте да избягвате телефонните разговори. Те разсейват останалите участници в срещата
 6. Говорете само тогава, когато ви бъде предоставена думата. Вдигнете ръката си, когато желаете да направите изказване при по-голяма среща
 7. Структурирайте въпросите си. Нека те бъдат точни и по темата
 8. Слушайте внимателно водещия и си водете записки
 9. Не си позволявайте да нервничите. Не щракайте с писалката, не тропайте с пръсти по масата
 10. Останете на срещата до самия й край. Тръгването по-рано няма да остави добри впечатления у другите присъстващи
 11. Постарайте се след срещата да изпълните максимално бързо вашите задачи или да развиете съотвените идеи

Не забравяйте! Когато сте на бизнес среща, фокусирайте вниманието си изцяло върху темите обсъждани в нея и участвайте в тях, съобразявайки се с етикета и протокола при официални срещи и събития.