Компютърна презентация

Компютърна презентация Напоследък все повече се налага използването на нагледни материали при представянето на нови технически разработки, научни доклади, стоки и други публични прояви. Презентацията, което в превод означава „представяне” или „демонстриране”, в съчетание с възможностите на компютърните технологии, е удобен начин за визуално демонстриране на процеси, проучвания или изследвания в областта на науката, бизнеса, образованието, рекламата и др. пред аудитория. Поради това е интересен начин за разбираемо поднасяне на информация, ангажиращ изцяло вниманието на публиката, което всъщност е въпрос на изградени Прочети повече >>

Презентационни умения или умението да “продаваш” себе си

Запитвали ли сте се защо презентационните умения са умения да “продаваш” себе си. Какво всъщност представлява една презентация пред публика. Тя най-общо се изпълнява в три фази: първа – подготвителна, втора, включваща самата реализация и трета, в която се осъществява обратна връзка с публиката. Реализацията на добрата презентация изисква добра подготовка и изпълнение на всяка една от посочените фази. Ако сте  вложили много старание и усилия за подготовка на презентацията, но ви липсват презентационни умения, може да се стигне до Прочети повече >>

PowerPoint презентации

PowerPoint презентации Наред с Word и Excel, PowerPoint е част от Office-пакета и се използва за създаване на презентации, които могат да бъдат показани на голям екран с помощта на проектор. Днес PowerPoint презентациите имат доста широко приложение, тъй като са много удобни, и се използват в бизнес средите, за учебни цели и т.н. Невинаги обаче успяваме да създадем безупречна и полезна презентация. Затова в тази статия ще ви предложим няколко правила, които ще допринесат за подобряване на презентационните умения в тази сфера. Прочети повече >>

Как да говорим убедително пред хора

Как да говорим убедително пред хора Умението да говорим убедително пред хора е изключително важно, защото до голяма степен определя как останалите ще приемат нас самите и това, което им кажем. Това умение невинаги е заложено в природата ни, но има начини да го развием, ако положим известни усилия. Да отделим време за подготовка на презентацията Мислълта, че добре сме си свършили работата по подготовката на презентацията със сигурност ще ни вдъхне увереност и самочувствие, особено ако сме направили записки на PowerPoint презентация. Да преодолеем притеснението Често човек изпитва ужас само Прочети повече >>

Презентационните умения и връзката им с етикета

Презентационните умения и връзката им с етикета Както вече сме казвали, етикетът не цели налагане на строги правила в социалното общуване, нито да слага рамки или да ограничава по някакъв начин социалните и бизнес контакти. Не, етикетът цели, чрез изучаване на човешкото поведение да постигне комфорт, спокойствие и доверие в общуването, като разглежда човешките взаимоотношения и изпъква детайлите, които правят тези взаимоотношения по-топли и плодотворни. Може би вече се питате какво общо имат презентационните умения с етикета? Отговорът е много Прочети повече >>