Езикът на тялото и емоционалната интелигентност като елементи от успешната комуникация

Умението да общуваме, и по-специално езикът на тялото и високото ниво на емоционална интелигентност, ни помагат по-добре да разбираме хората около себе си, да изграждаме стабилни отношения с тях, да избягваме конфликти и да решаваме проблемите с лекота.

 

Езикът на тялото

Когато общуваме, ние изразяваме смисъл не само чрез думите, които подбираме, но и чрез тялото. Комуникацията „без думи“ включва изражението на лицето, визуалния контакт, жестовете, позицията на тялото, тона на гласа. Често се опитваме да премълчим нещо, но в същото време езикът на тялото ни издава.

Изключително полезно е да се научите правилно да тълкувате жестовете на хората около себе си. Наблюдавайте тези, които срещате в градския транспорт, по улиците, докато пазарувате. Обръщайте внимание как те общуват с останалите. Когато видите двама души заедно, опитайте се да си представите как се чувстват, за какво си мислят и какво е отношението помежду им. Винаги обаче взимайте предвид факта, че различните хора и особено различните култури може да влагат различен смисъл в едни и същи жестове. Затова когато разчитате езика на тялото на даден човек, замисляйте се за расата, пола, възрастта му.

Правете цялостен анализ на сигналите, които ни изпращат останалите. Всички ние понякога правим жестове, без да искаме. Това е като грешка. Човек може инстинктивно да скръсти ръце пред себе си или за момент да загуби визуален контакт, но тези изолирани случаи не бива да ви карат да правите погрешни заключения. Затова е необходимо да вземате предвид поведението на събеседника си като цяло.

Нека тялото не спъва комуникацията с околните. Винаги бъдете „отворени“ към останалите: поддържайте добър зрителен контакт, не стойте със скръстени ръце, защото събеседникът ви ще реши, че сте заели отбранителна позиция и не желаете да общувате.

Използвайте езика на тялото, за да прикриете притеснението си. Когато отивате на интервю за работа или ви предстои важна среща, не показвайте колко много се притеснявате. Влезте с високо вдигната глава, усмихнете се, поддържайте добър зрителен контакт, здрависайте се уверено.

Що се отнася до тона, с който говорите, той трябва да е изцяло съобразен с човека срещу вас. Сами се сещате, че няма да говорите по един и същи начин с шефа си, с приятелите, с някое дете. Говорете по-тихо, когато останалите ви чуват добре, и по-силно, когато говорите пред много хора. Внимавайте при комуникация с чужденци, защото някои култури се изразяват по-умерено, а други – по-емоционално.

Имайте предвид, че комуникацията посредством езика на тялото може да има следните пет функции:

Първо, можете да използвате жестовете, за да повторите това, което казвате с думи. Поклатете глава за утвърждение и кимнете, когато казвате „не“. Но бъдете внимателни с кого общувате, защото нашият жест за „да“ в други държави се тълкува като „не“ и обратното.

Второ, може да използвате жестове със значение, противоположно на думите ви. Не се  усмихвайте, докато критикувате някого, защото може да си помислят, че просто се шегувате. Помнете, че ако казвате едно, а жестовете ви говорят друго, това ще бъде отчетено като неискреност от ваша страна.

Трето, жестовете могат да допълнят смисъла на думите. Потупайте по гърба този, когото хвалите или на когото правите комплимент – така ефектът ще е по-голям.

Четвърто, жестовете могат да заместят думите. Всеки знае колко многозначителен може да е един поглед.

И на последно място можем да използваме невербалното общуване, за да акцентираме това, което казваме с думи. Само колко смисъл може да се крие в едно потропване по масата…

В това видео авторът на книгата “Езикът на тялото” Алан Пийс, демонстрира как тялото ни може да говори.

Емоционална интелигентност

Сега ще насочим вниманието си към емоционалната интелигентност. Това е област от психологията, занимаваща се с нашата способност да оценяваме, контролираме и разбираме чувствата и емоциите си, а също и тези на околните. Обикновено мотивацията ни да общуваме с някого или да вземем дадено решение е породена от чувствата, а не от това, което мислим.

Ако не сте наясно какво изпитвате или защо се чувствате по определен начин, навярно и останалите няма да могат да ви разберат. Често когато не споделяме какво не ни харесва в дадена ситуация, на по-късен етап това води до възникване на неразбирателство и сериозни конфликти с хората около нас. Затова ако имате забележка към някого, споделете му какво следва да се промени в поведението му. Не мислете, че човекът срещу вас задължително прави нещо, за да ви ядоса.

След като се научите да разбирате себе си, направете опит да разберете и останалите. Поставяйте се на тяхно място, проявявайте разбиране и им оказвайте подкрепа.

Избягвайте двусмислие и предавайте ясно съобщенията, дори те да са наситени с отрицателна информация.

Помнете, че успешната комуникация се базира на баланса между чувствата и мислите.

Правилното разчитане на езика на тялото и емоционалната интелигентност могат да бъде овладени с известни усилия от ваша страна, които ще бъдат наградени със способността да разбирате себе си и останалите, да не се поддавате на обзелите ви емоции и да подобрите представянето си пред хора. Всичко това ще ви гарантира успех във всяка ситуация, в която се изискват сдържаност на отношенията и спазване на етикета за поведение.