Писмената комуникация в бизнеса

Писмената комуникация в бизнеса

Независимо от вида на бизнес посланието, чрез  писмената бизнес комуникация са осъществими много бизнес начинания и цели, ако се използва подходящ подход и комуникационни умения. И пр

Прочети повече >>

писмена комуникация

Какво трябва да знаем за писмената комуникация

Писмените комуникации, които са вид непряко общуване,  се делят на междуличностностни и организационни комуникации. Хората и организациите, в които те участват, достигат целите си чрез

Прочети повече >>

Компютърна презентация

Компютърна презентация

Напоследък все повече се налага използването на нагледни материали при представянето на нови технически разработки, научни доклади, стоки и други публични прояви. Презентацията, коет

Прочети повече >>

Етикет на бизнес комуникациите

Етикет на бизнес комуникациите

Народната мъдрост „Малките камъчета преобръщат колата” е напълно приложима, когато говорим за условностите в  етикета на бизнес отношенията. Макар и да притежавате сериозни конкурен

Прочети повече >>

Етикет за  запознанства на приеми и бизнес срещи

Етикет за запознанства на приеми и бизнес срещи

Участието в приеми и бизнес срещи е изключителна възможност за потенциални бъдещи контакти на вашата организация или компания, като запознаването и представянето могат да проправят пъ

Прочети повече >>

Стил, етикет и протокол

В този раздел ще откриете много полезни статии и ресурси на тема „Социален протокол и етикет“, „Бизнес етика и поведение в обществото“, „Държавен протокол и церемониал“ и "Дипломатически протокол".

Прочети повече >>

Презентационни умения

Изкуството да презентираме! Ценни съвети за презентационни умения и представяне. Как да създадем вдъхновяващи и запомнящи се презентации. Как да задържим вниманието и интереса на аудиторията!

Прочети повече >>

Дрескод и имиджмейкинг

Съвети за безупречен стил на обличане. Как да впечатляваме и печелим доверието на първа среща, благодарение на външния си вид. Поведение в различна обществена среда и създаване на цялостен имидж.

Прочети повече >>

Комуникационни умения

Комуникирайте с лекота! В този раздел ще намерите полезна информация за вербалната и невербална комуникация, поза, жестове и публична реч. Как да създаваме добро впечатление по време на бизнес срещи!

Прочети повече >>