Когато представяме себе си – първите впечатления са всичкоКогато представяме себе си – първите впечатления са всичко

Кратки съвети при представяне на първа среща, които ще ви помогнат да бъдете
по-уверени, елегантни и ще накарат хората да ви възприемат с респект. Комуникационните умения са от решаващо значение за всяко първо представяне и успех в деловите срещи.

Положение на стойката:

Гърбът е изпънат
Краката са спокойни
Раменете ви не са “настръхнали”
Главата и брадичката ви са вдигнати
Ръцете са спокойно отпуснати

При седящата поза:

Седите с изправен гръб
Краката са кръстосани в глезените
Наклонили сте тялото си леко напред

Походката:

Вървите целеустремено
Движите се с премерено бързи крачки
Навеждате се от коленете, когато трябва да вдигнете нещо от пода

Жестикулацията:

Протягате отворени длани, без да разпервате пръсти
Внасяте разнообразие в жестовете и не допускате да се почувства, че са заучени
Изброявате на пръсти
Описвате форми с помощта на ръце

Какво трябва да бъде изражението ни:

Усмихвайте се
Гледайте събеседника  в очите
Проявявайте оживление
Следете разговора с  утвърдително кимане, но без непрекъснати “подаквания”

Често допускани грешки при представянето са:

Стоте с приведени рамене, прегърбени
Риете с крака
Поклащате се на пети
Стоите с клюмнала глава
Скръстили сте ръце пред гърди
Полюлявате се, въртите глава или подскачате час по час на стола
Седите с разтворени колена или сте преметнали крак върху крак
Потропвате с крака
Влачите крака
Клатите се
Вървите с леко разтворени крака – патешки ход
Жестовете ви са пресилени и неадекватни
Играете си вещи в джобовете
Кръстосвате ръце пред гърдите
Сочите с пръст
Не местете постоянно поглед, като че се чудите къде да избягате
Не се прозявайте (или поне се погрижете да сложите ръка пред устата си)