Какво означава понятието „пиар”

Връзки с обществеността

Бързо навлязлата в обръщение дума „пиар” всъщност отразява английската абревиатура  PR, която е съкращение от английското „Public Relations” и съответства на българското  „Връзки с обществеността”. Макар че тази професия съществува у нас от скоро, нараства броят на практикуващите я и тя става необходима част от съществуването на българските институции, политическите партии, едрия, средния и дребния бизнес, изкуството, модата, шоубизнеса и др. Според специалистите в бранша добрият пиар осигурява успех още преди самото действие.

 

Какво върши пиарът вместо вас

При създаването на желания обществен имидж на клиентите си PR специалистите извършват подбор на информацията за споделяне с обществото, пишат пресматериали,  дават пресконференции и организират различни обществени прояви, като се стремят да задържат вниманието на публиката върху определена тема. Тези изяви, които целят да предизвикат диалог и обществено одобрение чрез разбираеми послания,  получават гласност под формата на новини в телевизията, радиото, пресата, социалните мрежи и пощата, като се осъществяват директни и индиректни срещи с журналисти,  влиятелни личности и организации. PR специалистът е организатор, комуникатор, промоутър, който информира, образова и мотивира взаимодействието между клиента си и широката общественост, като за целта е заинтересован да поддържа медийните си връзки и контактите си с публични личности.

 

Защо пиарът превъзхожда рекламата

Public RelationsПиарът се различава от рекламата по това, че общуването не е еднопосочно, а се стреми да създаде взаимодействие между дадена организация и публиките й, като работи за изграждане на нейната положителна репутация с цел постигане на разбиране и подкрепа, в съответствие с бизнес етикета.

Когато предлагате нещо за продажба, можете да достигнете до хората по два начина: плащате на медиите, за да разкажат за вас и продукта ви, или  подтиквате медиите да разкажат за вас безплатно.

Първият начин представлява реклама, а вторият – връзки с обществеността.

Разходите за пиар са по-ниски и имат косвен характер – те касаят организирането на събитие, на което в приятна обстановка съобщавате на представителите на медиите и  различни организации-партньори важна новина. Така на по-ниска цена бизнесът достига до публиките си, а медиите получават материал за вестникарските си колонки.

За успеха на добрия пиар са нужни най-малко три неща: да имате новина, да приласкаете вниманието на достатъчен брой журналисти и организации и да предложите някаква лична изгода.

 

Нови тенденции в пиара, които гарантират вашия успех

  • Добрият пиар поднася добре разказана персонализирана история, която ще придаде емоционалност на каузата ви.
  • За всяка кампания се изготвя предварителна стратегия, която се следва. Медийният мониторинг в реално време, бързи реакции и гъвкавост вече са приложими към всякакъв вид кампании, а не само за политическите благодарение на новите медии.
  • Пиар агенциите вече ще се опитват все повече да създават послания, които да се вписват естествено в дадена среда, подобно  на рекламите, синхронизирани със съдържанието около тях и  допълнителен източник на информация в социалните платформи.
  • За постигане на по-голям ефект все повече навлизат интегрираните кампании, при които се координират няколко звена (например корпоративните комуникации с продажбите, маркетинга, правните отдели и др.).
  • Пиар посланията ще се ориентират към все по-малки, но влиятелни заинтересовани страни, а брандовете ще участват все повече при създаване на собствено съдържание като средство за постигане на въздействащо послание, успоредно с увеличаването на мултимедийното съдържание.

Специалистите по връзки с обществеността ще ползват все повече социалните медии за мотивиране и ангажиране на феновете и последователите на клиентите си, понеже познават добрите практики и владеят на високо ниво техническите възможности на социално-медийните платформи.