съвети за етикет в ежедневието

Необходим ли е етикетът в ежедневието ни

Съвременният човек има забързано ежедневие в днешния свят и често пропуска важни и задължителни за етикета правила на поведение и общуване. Това понякога се оказва пречка за осъществяване на намеренията му, защото все пак е прието хората да се отнасят вежливо един към друг в цивилизованото общество. Характерни за забързаното темпо на живот са по-кратките форми на словесно изразяване, което за хората, свикнали с по-бавно темпо на съществуване, се оказва проява на невежливост и липса на обноски.

Лесно ли се следват чужди съвети за етикет

Трудно е да се следват чужди съвети за етикет в ежедневието, ако няма трайно усвоени навици за поведение и общуване в обществото и семейството. Усвояването им става обикновено още в детска възраст и в семейната среда, подкрепяно от регламентираните обноски  в училище и по-късно – и в сферата на професионална реализация. По този начин чрез личния пример и постоянството, прявявано от по-възрастните спрямо по-младите индивиди е възможно да се създаде приемственост в усвояването на етикетните правила.

Няколко кратки и достъпни за изпълнение правила за етикет при поведението и общуването в забързаното ежедневие

  • Излъчвайте добронамереност и уважение чрез израза на лицето си и усмивката си. Така по-трудно бихте си навлекли неприятни преживявания, освен ако срещате неразбиране от отсрещната страна. В този случай не ви остава нищо друго, освен да запазите добронамереността си за себе си.
  • Винаги поздравявайте учтиво, дори и да ви е неприятно, като спазвате етикета за поздрав. Казвайки „Добро утро!”,  „Добър ден!”, „Добър вечер!”, „Здравейте!”,  вие изричате благопожелание, чрез което пожелавате добро някому. Ако не ви отвърнат с подходящ поздрав, не настоявайте – явно сте станали „нелицеприятни”, „незабележими” ,  „недостатъчно забележителни” за дадената особа или просто не са ви разпознали като познати.
  • Проявете учтив  интерес , но не и любопитство, когато се запознавате с някого или го срещате след дълго отсъствие – ако той и/или тя искат, ще споделят и повече за себе си. Но ако започнат да ви разпитват за подробности от личния ви или професионалния ви живот, бъдете сдържани и дайте да се разбере, че не ви се обсъждат подобни теми с въпросното лице.
  • Ръкостискането е възприет израз на радост от среща или ново запознанство, на готовност за сътрудничество и на пожелание за „добър път” при сбогуване. По-често се използва при срещи  между мъже и по-рядко между жени, макар че в еманципираното съвремие се случва все по-често. В случай че ви подадат ръка и искате да избегнете ръкостискането, без да изглеждате неучтиви, можете да се извините, че ръцете ви не са чисти.
  • Дайте възможност на събеседника си свободно да изрази мнението си по даден въпрос, без да го прекъсвате, освен ако сте притеснени, че не разполагате с достатъчно време. В този случай бихте могли да погледнете часовника си като знак за отсрещната страна, че за вас разговорът е към края си. Ако отсрещната страна не е достатъчно досетлива, бихте могли да се извините за прекъсването в края на поредното изречение и словесно да обявите, че срещата е приключила за вас.
  • Етикетът за запознанства изисква да представите своите приятели и познати на този/тези, които не ги познават, когато сте на съвместна среща. Изговаряйте отчетливо имената им, гледайки особите в лицата им и се постарайте да намерите обща тема за разговор, за да може всеки от тях да се включи в разговора.