етикета при поздрав

Според традиционните схващания поздравът е общоприет начин за засвидетелстване на доброжелателност при среща между двама или повече души, които по този начин са започвали разговор, за да обменят информация един за друг.

Така всеки един от срещащите се би могъл да разбере повече за произхода и намеренията на другия, не само съдейки по външния му вид.

Хората от една и съща езикова общност използват утвърдили се във времето поздрави, с което изразяват благопожелание към сънародниците си.

С възникването на необходимостта от общуване с представители на други езикови общности започнал да се налага международно утвърден етикет за отбелязване на началото на среща или разговор. Прието е те да се тълкуват като израз на добро възпитание.

При първа среща с непознат

При първа среща с непознат бъдете по-сдържани и учтиви. Използвайте стандартните изрази, с които се изразява не само доброжелателност към другия, но и това, че цените времето му и че ще запомните този момент като важен („Добро утро!”, „Добър ден!”, „Добър вечер!”). Веднага след това се добавя църковната, военната, научната титла на лицето, названието на заеманата от лицето обществена длъжност и фамилното му име.

Ръкуването не е задължително, освен ако имате намерение да водите разговор. Внимавайте, ако имате среща с чужденци, как се ръкостискате, защото при различните култури етикета е различен.

Краткото запитване ”Как сте?” е просто проява на учтива заинтересованост към другия, но не би трябвало да води след себе си дълги словоизлияние по тази тема. Потупването по рамото, прегръдките и целувките при среща са по-характерни за взаимоотнешенията между близки хора и приятели.

Приема се за израз на неучтивост да се подпирате на стена или предмет и да държите едната си ръка в джоба.

При сбогуване по-уместно е да използвате стандартния израз „Довиждане” вместо „Чао”, който е чуждица и всъщност означава „Здравейте” на италиански език.

Не забравяйте, че когато представяме себе си – първите впечатления са всичко.

При среща с познати и приятели

При среща с познати и приятели може да си позволите да бъдете по-непосредствени в израза на доброжелателността си, като използвате изразите „Здравей!”,   „Здравейте!” , „Радвам се да ви видя” или вече поостарелия руски израз „Привет!”. Те предполагат по-приятелско общуване, при което е допустимо и докосване чрез ръкостискане – чрез него се изразява не само съпричастност, но и радост от срещата и добра воля за съдействие в съвместни начинания.  Тази традиционна проява на възпитание отпада, ако ръцете ви са изцапани или замърсени.

Редно е мъжът да поздрави първо жената,  по-младият – по-стария, подчиненият в йерархично отношение – по-висшестоящия. При сбогуване бихте могли да добавите изразите „Беше ми приятно”, „Радвам се, че се срещнахме”, „Всичко добро!”, „Предай(те) моите поздрави на …”, „Приятен ден”.

При среща с представители на други народности

При среща с представители на други народности би трябвало да се съобразите и с техните културни навици. Запознайте се предварително със значението на езиковите изрази за поздрав при неофициално и официално общуване и с утвърдилите се там обръщения спрямо мъже и жени. По този начин е по-голяма вероятността да се избегнат недоразумения и вследствие на това да се почувствате неподготвени за непредвидена ответна реакция от страна на лицето, с което се срещате.

Добре е да се има предвид, че хората от северните народи са по-резервирани в поздравите си, докато хората от южните народи са по-словоохотливи и предразполагащи към общуване. Ръкостискането не е зъдължително, но се счита за проява на добра воля и желание за сътрудничество.