Презентационни умения или умението да “продаваш” себе сиЗапитвали ли сте се защо презентационните умения са умения да “продаваш” себе си. Какво всъщност представлява една презентация пред публика. Тя най-общо се изпълнява в три фази: първа – подготвителна, втора, включваща самата реализация и трета, в която се осъществява обратна връзка с публиката.

Реализацията на добрата презентация изисква добра подготовка и изпълнение на всяка една от посочените фази. Ако сте  вложили много старание и усилия за подготовка на презентацията, но ви липсват презентационни умения, може да се стигне до провал. По същия начин не бива да се разчита само на добри презентационни умения без предварителна подготовка. И в двата случая обратната връзка с публиката е индикатор за постигнатите резултати.

Подготовката за всяка една презентация започва с определянето на количеството информация, което трябва да се представи за определеното време. Добрата техническа подготовка (предполагаща по-високо качество на техническо ниво) е от особено важно значение в съчетание с добрите презентационни умения. При изготвянето на самата презентация е добре да се включат таблици, графики, снимки или рисунки, с които да визуализирате отделните теми и да акцентирате на главното. Не забравяйте в заключението на презентацията да обобщите и повторите най-главните моменти, за да бъдат запомнени по-добре.

Добрата подготовка е важна за реализацията на всяка една презентация, но тя сама по себе си не дава гаранция за успешно представяне. Успешната реализация зависи и от вашите презентационни умения. Затова именно презентационните умения се явяват ключът към постигане на поставените цели.

Най-общо казано презентационните умения са умения да “продаваш” себе си. В това се изразява смисълът на всяка една презентация – да се стигне до публиката. Затова именно се изисква емоционална интелигентност, която е умение както да владееш собствените си емоции, така и да разпознаваш и управляваш емоциите на публиката. Да “хванеш” вниманието на публиката е от особено значение за добрите презентационни умения. Това се постига с предаването на информация, използвайки различни канали на възприятия. Използването на хумор, допринася също така за сближаване с аудиторията и поддържане буден нейния интерес. От значение за доброто презентиране е умението да се говори ясно, с добра дикция и без да се бърза. Колкото и да е добър един презентатор, ако говори неясно ще остане неразбран и недооценен от публиката. Добрите презентационни умения изискват да имате и добри комуникационни умения, и добра техника на говора, които се постигат с тренировки. Всичко това цели да задържите вниманието на слушателите и събудите техния интерес. Друго основно правило е никога да не обръщате  гръб на публиката, когато показвате нещо на екрана.

Тук може да видите представяне на едно изключително ефикасно упражнение за подобряване техниката на говора.

За успеха на една презентация е важно е да имате контакт с аудиторията както преди, така по време и след самата презентация. Търсенето на личен контакт с присъстващите в залата във времето до започването на събитието скъсява дистанцията и дава ценна информация за техните предварителни нагласи и очаквания. По време на самата презентация е необходимо също така да познавате и следите реакциите на публиката, тъй като така получавате обратна връзка, която би ви помогнала да корегирате някои неща в движение. Контактът с публиката най-добре се осъществява в последната фаза на презентацията, която предполага повдигането на  дискусии и въпроси, свързани с разглежданите теми. Резултатът от това доколко са добри вашите презентационни умения може да се отчете по активността на публиката в края на презентацията и положителната й нагласа към проведеното събитие.

Връзката между добрите презентационни умения и умението да “продаваш” себе си се изразява в това, че успехът се определя от оценката, която дава аудиторията, а не самия презентатор за себе си. Всеки успешен презентатор умее да “продава” себе си на публиката, затова е търсен и желан в сферата, в която работи и  ценен като авторитет.