За сайта

“Бизнес етикет” – можем да го дефинираме като съвкупност от писани и неписани правила на поведение, които влияят положително на бизнес отношенията. В последните години бизнес етикетът получава световно признание. Не трябва да го приемаме като недпревара помежду ни, а по-скоро като съществено изискване. Непреднамереното нарушение на някое правило би могло да доведе до загуба на бизнес сделки и бъдещи приходи.


Професионалисти с модерен подход към етикета и протокола могат да разрешат много ситуации без усилие, да представят себе си и техните организации с доверие и авторитет, да изграждат добра атмосфера на екипната работа в мултикултурна среда.

Ние създадохме уебсайт, който  да ви помогне  да  разграничите себе си и вашите служители от конкуренцията. Бъдете по-положителни и уверени, създайте професионален имидж, това ще бъде предимство за крайния успех. Правилните решения в неблагоприятни ситуации и ефективното общуване могат да направят разликата между Вас и останалите.

Като “Социален етикет може да разглеждаме специфичните правила за поведение, чрез които общуваме в ежедневието си. Подходящите маниери и учтивостта са от голямо значение. Те не са “меки умения”, попадащи в категория “хубаво е, но не е необходимо”. Те са от основно значение за подобряване на нашия личен и професионален живот.

Проучванията показват, че:

за 30 секунди може да създадете трайно първо впечатление, 55% от начина, по който ви оценяват е въз основа на външния Ви вид, 35% на тон на гласа Ви, 7% за думите, които използвате…

Следователно, с безупречни маниери, може да представите себе си с лекота и завидно спокойствие.

Социалният етикет не е с еднакъв стандарт по целия свят. Различните жестове в една култура може да имат напълно противоположно значение в друга. Правилата на етикета са в непрекъснато развитие и това, което е приемливо днес, може да е недупостимо след време. Хората са изправени пред предизвикателството да знаят какво е подходящо и какво се променя в нашия свят.


С информацията в този сайт Ние ще подобрим Вашите социални умения, които ще Ви открояват в тълпата и ще са Ваш плюс, така че да се справите във всяка ситуация с финес и усет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.