Протокол и етикет при хранене

Протокол и етикет при хранене

Независимо дали сте поканени на официален прием или става въпрос за  вечеря/обяд в ресторант, със сигурност ще ви бъде от полза да сте наясно с позволеното поведени според етикета и протокола е на масата.

Важни съвети

–   Когато сте поканени на официална вечеря, не сменяйте мястото, което са ви определили домакините. Те със сигурност са положили големи усилия да подредят гостите така, че тези, които седят близо един до друг, да имат общи теми за разговор.

–   От вас се очаква да разговаряте с хората, седнали от двете ви страни. Може да сте дошли заедно с колега или член от семейството, но това не означава да говорите единствено с тях.

–   Ако сте в ресторант, не започвайте да се храните, докато не са сервирали на всички хора на вашата маса. Ако сте на официална вечеря, изчакайте домакинът първи да започне да се храни, освен ако той самият не е настоял за обратното.

–   Не вадете лекарства на масата. Дори да се налага да ги изпиете преди хранене, направете го по възможно най-дискретния начин.

–   Не си слагайте червило непосредствено след хранене.

–   Не слагайте телефона си на масата – дръжте го под нея в чантата си. Ако не сте изключили звука му и звънне, извадете го без да поглеждате дисплея, вдигнете и обяснете, че в момента не можете да говорите и ще се обадите по-късно. След това се извинете на хората около себе си. Не им позволявайте да си помислят, че този, който се обажда, е по-важен от тях.

–    Не предлагайте от своята храна на другите и не искате да опитвате от тяхната.

–    Не се протягайте през масата, ако искате нещо от другия й край. Вместо това помолете някой да ви го подаде.

–    Що се отнася до това дали жените трябва да поръчат първи, можем да кажем, че в действителност с предимство са тези, които първи са готови с избора си. По този начин те оставят на останалите повече време да прегледат менюто.

–   При плащане на сметката разделението между половете отдавна не играе роля. В миналото може и да са давали на жените меню без цени, но в днешно време сметката поема този, който е отправил поканата.

Приборите

Приборите са наредени в последователността, в която ще ги използвате. Започва се от най-външните и се преминава към останалите. Ножовете и лъжиците са отдясно, а вилиците – отляво.

Ножът по правило се държи за онази част на дръжката, която е до острието. Изключение прави единствено ножът за риба, който се държи така, като държите молив.

Вижте това видео, представящо накратко приборите и как да си служите с тях, според етикета и протокола на масата.

Американският начин на хранене

Когато режат храната, американците държат вилицата в лявата ръка, а ножа в дясната, след което оставят ножа в горната част на чинията и местят вилицата в дясната си ръка.

Ако им се налага да оставят приборите, да речем защото искат искат да отпият от чашата си, трябва да оставят в дясната част на чинията вилицата и ножа така, че между тях да остане разстояние.

Когато приключат с храненето, оставят вилицата и ножа в дясната част на чинията. Ако си представим, че чинията е часовник, горната част на приборите ще сочи десет часа, а дръжките ще сочат осем часа.

Европейският начин на хранене

Европейците режат храната като американците, но се хранят с лявата ръка. Не е необходимо човек да оставя вилицата и ножа след всяка хапка, но трябва да го направи, когато иска да си вземе от хляба или да отпие от чашата си.

За да покажат, че не са приключили с храненето, европейците кръстосват вилицата и ножа, а за да покажат, че са се нахранили, оставят приборите по същия начин като американците, с тази разлика, че вилицата е обърната със зъбците към чинията.

Чашите

Чашите се поставят от дясната страна на чинията и също като приборите са подредените по реда, в който ще ги използвате. Чашата за бяло вино е разположена най-близо до чинията, защото се очаква да започнете с нея. Чашата за червено вино е точна зад тази за бяло. Чашата за вода е зад чашите за вино и е по-голяма от тях. Възможно е да има и чаша за шампанско – тя е зад другите три, тъй като шампанското върви с десерта.

Що се отнася до това как да държите чашите, експертите съветват да хващате чашите за вино за столчето, защото иначе ще промените температурата на виното, а с това и вкуса му. Това не важи за чашата за вода – нея трябва да хванете не за столчето, а за долната част, точно над него.

Ако не желаете да ви сервират някоя от напитките, не обръщайте чашата наобратно, а сложете ръка над нея, когато дойде сервитьорът, и кажете: „Не, благодаря“.

Друго нещо, което не бива да правите: в никакъв случай не тропайте с приборите по чашите, за да привлечете внимание.

Етикетът за поведение на масата и табутата не бива да се пренебрегват, тъй като те до голяма влияят на представянето ни в обществото.