Как да бъдем успешни

съвети за успехВ съвременния начин на живот се сблъскваме с все повече препятствия в стремежа си да постигнем  многобройни цели – здраве и дълголетие, добро образование и удовлетворяваща професионална реализация, лично и семейно щастие, опознаване на света и развиване на нови способности и умения и др.

Постигането на някои от тях изискват едновременни усилия в няколко посоки, други минават понякога на по-заден план или изискват съсредоточаване на голямо старание и постоянство. Но при реализацията на всяка от целите си човек се стреми към постигане на прогрес в развитието си, който би му осигурил по-достойно съществуване. Това обикновено се приема като синоним на постигнат успех в дадена област на живота.

Казаното обаче не означава просто „живуркане”, а постоянни усилия или за поддържане на постигнатото или за развитие в друга съседна област на живота. Това би допълнило представата на човека за собствен напредък. Обикновено след постигането на дадена цел у човек възникват и други намерения и цели, в осъществяването на които той вижда следващия си успех. По този начин всеки, който би искал да се развива личностно или в дадена професионална област следва стъпките, които си предначертае в посока на постигане на по-достойно съществуване.

В някои случаи то се обуславя от постигнатото одобрение от страна на другите, както се случва при професии, свързани с изкуствата, образованието или в сферата на услугите и др. В други случаи можем да говорим за успех дори и при постигането на морално удовлетворение от свършената работа, когато сме сигурни, че сме положили резултатни усилия с положителен и траен ефект (какъвто е случаят с хората, занимаващи се с научни изследвания и открития). При всички случаи мерило се явява приносът за по-хуманно общество и човечество.

Вижте с какво започва всеки успех.


Тъй като всеки сам изгражда представата си за успех, възможно е да се дадат само някои препоръки за създаване на благоприятна нагласа към бъдещото съществуване:

  • Запознайте се с биографии и автобиографии на хора, постигнали успех в дадена област от живота. Потърсете съветите за успех от преуспелите. Това може да са не само наши съвременници. На книжния пазар и в обществените библиотеки могат да бъдат открити множество четива за изтъкнати личности, постигнали голяма популярност или достигнали до велики за прогреса на човеството открития. Не е зъдължително да повтаряте техния житейски път, за да успеете, защото всеки един е неповторим.  Достатъчно е да разберете какво ги е ръководело при избора им на житейско поприще и с какво това ги е мотивирало.
  • Изяснете си каква е представата ви за достойно съществуване. Това означава да прецените кое надделява в личностните ви предпочитания – духовното начало, материалното начало или и двете са еднакво важни за вас. Опитайте се да разберете кое е в недостиг и кое – в повече, за да успеете да постигнете баланс между двете. Осъзнаването на присъщата ви склонност  би ви помогнало при избор на посока за личностно и професионално реализиране в живота.
  • Подредете жизнените си цели, като започнете от най-важната за вас самите. Когато си изясните към какво се стремите, формулирайте за себе си отделните стъпки – по-малките цели, чрез които бихте успели да достигнете върха на възможностите си (т. е. това, което е по силите ви да ви направи щастлив човек на този свят). Така не бихте рискували да се нагърбите с изпълнението на непосилни за вас задачи, което в повечето случаи не води до очаквани добри резултати и чувство на удовлетворение.

Запомнете, че първата стъпка за успеха е да повярвате на себе си преди да бъдем харесвани и от останалите.