Създаване и значение на етичния кодекс на работното място

Създаване и значение на етичния кодекс на работното място

Етичните норми на работното място са нещо, което е от значение за много хора. В голяма част от живота си, почти всеки човек участва в една или повече работни среди и е нужен да се съобразява с изградените протоколи и етични норми, установени на даденото работно място.

Етикетът и протоколът на работното място, в голяма степен определя продуктивността на хората, участващи в работния процес, както и отношенията с клиенти и бизнес партньори. Ако такъв протокол е лошо съставен, или липсва напълно, ефекта върху бизнеса може да е сериозен, дори фатален, водещ до големи загуби и фалити.

Създаване на етичен протокол на работното място

Ръководителите на всеки бизнес и корпорация, са абсолютно задължени да изградят правила и ръководства, по които да протича работата и взаимоотношенията на работното място и да съблюдават за тяхното спазване.

Възможно е този етичен кодекс да бъде изграден самостоятелно от ръководителите на бизнеса, или да бъде създаден с помощта и идеите на служителите, или да е изграден изцяло, според мажоритарното мнение на всички служители в даденият бизнес или единичен офис. Тук може да се поспори, кой е най-правилният метод за изграждане на протокол, но в крайна сметка решението е индивидуално.

Корпоративният етичен протокол може да бъде писан или неписан. Възможно е той да се пренася от уста на уста от всички служители и ръководители и всеки новодошъл да се запознава с него чрез разговаряне с колегите си.

Другият вариант е корпоративният протокол да бъде написан и оставен на място, видно и достъпно от всички служители на фирмата (например в стаята за почивка). Така правилата ще са още по-ясни и няма да е възможна никаква интерпретация или своеволия. Тук съществува опасност служителите да не се чувстват достатъчно свободни и това да не повлияе добре на работата им.

Етикецията и протоколът на работното място преди всичко трябва да отразяват бизнес климата на организацията. Ако една корпорация е по-освободена и насочена към креативност и забавление, следва и етичният код да е такъв. От друга страна, ако една компания е по-консервативна и цели строги бизнес отношения, протоколът и етичните норми на тази компания следва да са по-консервативни и насочени към създаването на чисто професионални взаимоотношения.

Какво трябва да съдържа един корпоративен етичен протокол?

Бизнес етикетът на работното място е съставен от няколко фактора. Като най-обща основа, място намират законовите и културни рамки. По-конкретните особености на корпоративния протокол се определят от основните цели и идеи на организацията.

Етичните норми, като видове, могат да се разделят на групи:

Дрескод и имидж

Дрескод и имиджмейкингът обхваща подходящото облекло за работата, прически, грим при дамите и бръснене при мъжете. Тук може да се включи и използването на парфюми и дезодоранти. Доста често срещана причина за недоволство на работното място е твърде силният парфюм.

Комуникация

Тук се включват правила как е подходящо да общуваме с колегите, подчинените и началниците си. Как да провеждаме телефонни разговори, как да се държим и как да общуваме по време на бизнес срещи и въобще всичко свързано с нашите комуникационни умения.

Бизнес етикет

Тук се включва спазване на определени крайни срокове, коректност, искреност, пристигане на време, както и уважение към клиентите и бизнес партньорите и др.

Етикет против сексуален тормоз

Тук няма кой знае какво за обяснение, но ще изтъкнем, че определянето на етични норми, предотвратяващи сексуалният тормоз и натрапчиво поведение е изключително важно за постигане на спокойна и приятна атмосфера на работа.

Културни различия

Още една причина за създаване на напрежение на работното място са негативните изтъквания на културни различия. Всеки член на екипа е еднакво важен за цялостния процес на работа и дискриминация поради каквато и да е културна причина е абсолютно неприемлива и има негативен ефект върху продуктивността на бизнеса.

Спазване на етикета на работното място

Един етичен кодекс няма никакво значение, ако не бъде спазван. След създаването на протокол на поведение на работното място и запознаването на всички с него, следва контролът върху спазването му.

Ако вие сте ръководител на бизнес, и забележите или ви бъде съобщено за поведение, което не отговаря на установените етическите норми, проведете разговор с даденият служител. Потърсете причините за това поведение и се опитайте да ги елиминирате, като също така уведомите ясно, че поведението му не е подходящо и трябва да го промени.

Ако вие сте служител и забележите некоректно поведение на ваш колега, не прибързвайте веднага да съобщавате на ръководството. Опитайте се да поговорите с колегата си и да разрешите проблема в зародиш. В крайна сметка, на всекиго се случва да сгреши понякога и може би колегата ви просто е допуснал неволна грешка.

Съпричастността (в умерени граници) е израз на добър етикет и възпитание и може да превърне една неудобна ситуация в изключително добри колегиални отношения в бъдещето.

Ако неподходящото поведение се превърне в навик, след редица разговори и предупреждения, вземете нужните мерки освободете от работа този, който изразява неуважение към колегите си и работният процес.

Разпознаване на етичните норми

Когато навлизате в нова работна среда, задължително се запознайте от самото начало с приетите етически норми. Ако има писан етичен кодекс, прочетете го. Ако няма, наблюдавайте внимателно служителите и начина, по който комуникират по време на вашето интервю. Възможно е дори да попитате интервюиращият ви какъв е етичният кодекс. Това е един фактор, който може да повлияе на решението ви дали да приемете работата или не.