Създаване и значение на етичния кодекс на работното място Етичните норми на работното място са нещо, което е от значение за много хора. В голяма част от живота си, почти всеки човек участва в една или повече работни среди и е нужен да се съобразява с изградените протоколи и етични норми, установени на даденото работно място. Етикетът и протоколът на работното място, в голяма степен определя продуктивността на хората, участващи в работния процес, както и отношенията с клиенти и бизнес Прочети повече >>