Добрата комуникация и значението й за бизнес общуването

Добрата комуникация и значението й за бизнес общуването Наред с етикета, който трябва да спазваме, умението да общуваме също играе важна роля за успеха ни и може да се отрази положително на ефективността на нашата работа. Съществуват различни начини за подобряване на комуникационните умения. Информирайте се Съществуват различни книги и сидита, посветени на тази тема. Освен това в интернет със сигурност може да намерите ценни съвети как да подобрите комуникацията с останалите. От вас се иска единствено желание да се информирате. Бъдете любезни Дръжте се добре с хората, Прочети повече >>

Езикът на тялото и емоционалната интелигентност като елементи от успешната комуникация

Езикът на тялото и емоционалната интелигентност като елементи от успешната комуникация Умението да общуваме, и по-специално езикът на тялото и високото ниво на емоционална интелигентност, ни помагат по-добре да разбираме хората около себе си, да изграждаме стабилни отношения с тях, да избягваме конфликти и да решаваме проблемите с лекота.   Езикът на тялото Когато общуваме, ние изразяваме смисъл не само чрез думите, които подбираме, но и чрез тялото. Комуникацията „без думи“ включва изражението на лицето, визуалния контакт, жестовете, позицията на тялото, тона на гласа. Често се опитваме да премълчим нещо, но Прочети повече >>

Етикет и повишаване на производителността в телефонните разговори

Етикет и повишаване на производителността в телефонните разговори Телефонните разговори заемат голяма част от нашите бизнес и персонални комуникации. Ако желаете да сте наистина професионални и ефективни във вашите телефонни разговори, желателно е да обърнете внимание на основните правила за провеждането им. Както във всички други сфери на комуникацията, така и в телефонните, има етичен кодекс, който е нужно да следвате, за да не оставяте място за недоразумения и да изграждате добри отношения със събеседниците си. Значението на телефона като Прочети повече >>