Добрата комуникация и значението й за бизнес общуването

Наред с етикета, който трябва да спазваме, умението да общуваме също играе важна роля за успеха ни и може да се отрази положително на ефективността на нашата работа. Съществуват различни начини за подобряване на комуникационните умения.

Информирайте се

Съществуват различни книги и сидита, посветени на тази тема. Освен това в интернет със сигурност може да намерите ценни съвети как да подобрите комуникацията с останалите. От вас се иска единствено желание да се информирате.

Бъдете любезни

Дръжте се добре с хората, с които работите. Излишно е да споменаваме, че не бива да правите саркастични забележки или да се държите снизходително. Подхождайте към останалите с необходимото уважение и не забравяйте да бъдете учтиви във всяка ситуация.

Повишете самочувствието си

На някои хора им е трудно да комуникират, защото са прекалено стеснителни или им липсва увереност. Можете да се запишете на курс за публично говорене, който със сигурност ще ви помогне да преодолеете бариерата в общуването.

Ако комуникацията с колегите представлява проблем за вас, това най-вероятно се дължи на факта, че не можете да се впишете в атмосферата. Затова е хубаво да създавате добри отношения, било то и само колегиални – така определено ще се притеснявате по-малко.

Научете се да изслушвате

Това е първата и може би най-важна стъпка към овладяването на етикета на успешна комуникация. Концентрирайте се върху думите, които чувате, но в същото време се старайте да „разчетете“ как се чувства човекът срещу вас. Покажете му, че сте наясно какво изпитва – така ще изградите по-здрави отношение с него.

Докато изслушвате някого, насочете цялото си внимание към него. Не се разсейвайте със странични неща, защото ще пропуснете сигналите, които събеседникът ви изпраща с езика на тялото. Ако наистина ви е много трудно да се съсредоточите, опитайте се да си повторите наум това, което току-що са ви казали.

Задавайте въпроси на събеседниците си, защото по този начин ще покажете своя интерес. Внимавайте обаче въпросите да не прозвучат като упрек и да накарат човека да се почувства неловко. В напрегнати ежедневни ситуации или при възникнал проблем избягвайте въпроси като „Защо…?“, „Кога…?“ и изобщо всичко, което може да накара някого да се почувства притиснат.

Проявете интерес към това, което ви казват. Кимайте, усмихвайте се и от време на време поощрявайте събеседника с „да“, „разбирам“ и т.н.

Не прекъсвайте човека, който говори.

Не се опитвайте да извъртите разговора и да го насочите към себе си.

Не съдете този, който изслушвате, и не го обвинявайте. Успешната комуникация е възможна дори когато даден човек не ви е приятен. Просто се опитайте да влезете в положението на другия.

Научете се да се изразявате

Стремете се да се изразявате разбираемо и недвусмислено. Така ще спестите на хората около себе си недоумение и грешки, породени от неразбиране или недостатъчно разбиране на поставените задачи.

Освен това не премълчавайте чувствата си. Например ако някой се е справил блестящо с дадена задача, похвалете го. Или ако смятате, че даден проект може да стане и по-добър, предложете конкретни начини това да стане.

Внимавайте с реакциите

Ако сте под влиянието на силни емоции, не реагирайте остро, защото вероятността да съжалявате на по-късен етап е голяма.

Когато ви се налага да направите забележка на някого, направете го така, че да не прозвучи, все едно ги критикувате. По-скоро се постарайте да се изкажете по начин, който показва загриженост.

Ако някой ви се оплаква, не изказвайте крайни мнения и не се включвайте в нападките срещу трети лица, с които нямате личен контакт. Просто проявете разбиране към човека, с когото разговаряте.

Дръжте стреса под контрол

Стресът може да окаже негативно влияние върху комуникацията ни с останалите хора и да ни попречи да мислим трезво и логично. Когато сме под стрес, има по-голяма вероятност да разчетем погрешно поведението на събеседниците си, както и да им изпратим неправили послания с езика на тялото. Освен това можем да направим нещо, за което после да съжаляваме.

Когато сме под напрежение, тялото ни изпраща някои сигнали: например мускулите ни са стегнати, забравяме да дишаме равномерно… Преди да продължите това, с което се занимавате, се опитайте да се успокоите. Добър начин да го направите е дълбоко да си поемете  дъх, да си помислите за нещо приятно и успокояващо или просто да намерите нещо  смешно в конкретната ситуация. Друг вариант е да направите кратка разходка, ако имате такава възможност.

В момента, в който усетите, че вие и хората около вас ставате прекалено сериозни, разчупете ситуацията с някоя забавна история или виц.

Опитайте се да влезете в положението на човека срещу вас, ако усетите, че той се поддава на стреса, и направете компромис. Ако смятате, че се договаряте за нещо, което е много по-важно за събеседника ви, отколкото за вас, отстъпете или смекчете изискванията или условията си.
Накрая можем да кажем, че комуникационните умения невинаги са заложени в природата ни – те до голяма степен се научават с течение на времето, тъй като са част от етикета и протокола на общуването, без което е немислимо нашето съществуване. Затова колкото повече усилия полагате, толкова по-добър ще е резултатът от тяхното овладяване и успешно прилагане в практиката.