PowerPoint презентации

PowerPoint презентации Наред с Word и Excel, PowerPoint е част от Office-пакета и се използва за създаване на презентации, които могат да бъдат показани на голям екран с помощта на проектор. Днес PowerPoint презентациите имат доста широко приложение, тъй като са много удобни, и се използват в бизнес средите, за учебни цели и т.н. Невинаги обаче успяваме да създадем безупречна и полезна презентация. Затова в тази статия ще ви предложим няколко правила, които ще допринесат за подобряване на презентационните умения в тази сфера. Прочети повече >>

Как да говорим убедително пред хора

Как да говорим убедително пред хора Умението да говорим убедително пред хора е изключително важно, защото до голяма степен определя как останалите ще приемат нас самите и това, което им кажем. Това умение невинаги е заложено в природата ни, но има начини да го развием, ако положим известни усилия. Да отделим време за подготовка на презентацията Мислълта, че добре сме си свършили работата по подготовката на презентацията със сигурност ще ни вдъхне увереност и самочувствие, особено ако сме направили записки на PowerPoint презентация. Да преодолеем притеснението Често човек изпитва ужас само Прочети повече >>

Презентационните умения и връзката им с етикета

Презентационните умения и връзката им с етикета Както вече сме казвали, етикетът не цели налагане на строги правила в социалното общуване, нито да слага рамки или да ограничава по някакъв начин социалните и бизнес контакти. Не, етикетът цели, чрез изучаване на човешкото поведение да постигне комфорт, спокойствие и доверие в общуването, като разглежда човешките взаимоотношения и изпъква детайлите, които правят тези взаимоотношения по-топли и плодотворни. Може би вече се питате какво общо имат презентационните умения с етикета? Отговорът е много Прочети повече >>