Етикет и повишаване на производителността в телефонните разговори Телефонните разговори заемат голяма част от нашите бизнес и персонални комуникации. Ако желаете да сте наистина професионални и ефективни във вашите телефонни разговори, желателно е да обърнете внимание на основните правила за провеждането им. Както във всички други сфери на комуникацията, така и в телефонните, има етичен кодекс, който е нужно да следвате, за да не оставяте място за недоразумения и да изграждате добри отношения със събеседниците си. Значението на телефона като Прочети повече >>